Privacy Policy


1. Cookies?

De website van De Pannekoekenbakkerij Maaseik maakt GEEN gebruik van cookies.

2. Mijn gegevens?

Een bezoek aan de website van De Pannekoekenbakkerij Maaseik vereist geen persoonsgegevens.

3. Bescherming

Omdat De Pannekoekenbakkerij Maaseik de bescherming van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zeer belangrijk vindt worden deze veilig binnen eigen beheer opgeslagen en enkel door De Pannekoekenbakkerij Maaseik gebruikt om diensten aan te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk voor gekozen heeft. De persoonsgegevens worden minimaal 1 jaar bewaard.

4. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht op toegang tot de gegevens, evenals het recht op informatie betreffende de bewaring en het gebruik van deze gegevens. De betrokkene heeft ook recht op verbetering en verwijdering van de gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Daarenboven heeft de betrokkene het recht om zijn gegevens in een gangbare elektronische vorm op te vragen. De betrokkene kan zich voor het hogergenoemde wenden tot De Pannekoekenbakkerij Maaseik, bereikbaar via pannekoekenbakkerij@gmail.com.

5. Minderjarigen

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die de website van De Pannekoekenbakkerij Maaseik aanbiedt, dient de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn.

6. Toestemming

De toestemming gaat van kracht wanneer de gebruiker zijn gegevens juist aan De Pannekoekenbakkerij Maaseik verstrekt en akkoord gaat met het hierboven beschreven beleid.

Pannekoekenbakkerij Maaseik © 2024
BTW BE 0671.583.854
Markt 35, 3680 Maaseik
+32 89 865 405